اخبار

همایش ملی علم و زن

هفته اول اسفند همایش ملی علم و زن در دانشگاه تهران برگزار میشود،،ثبت نام از طریق سایت وزارت علوم میباشد.