اخبار

همایش ملی علم و زن

هفته اول اسفند همایش ملی علم و زن در دانشگاه تهران برگزار میشود،ثبت نام از طریق سایت  وزارت علوم میباشد.