اخبار

اتاق فکر یکشنبه 28 بهمن1397

 

دستور جلسه :٣٠٠اتاق فكر يكشنبه ٢٨ بهمن ماه ساعت ٣الي٥

مكان: خيابان ميرزاي شيرازي كوچه ميرزا حسني پلاك ١٨ ساختمان شماره ٣ اتاق تهران
سالن امين الضرب


-چگونه ميتوانيم شرايط بهتري را خلق كنيم

-اقتصاد و ملاحظات غير مادي-

-راهكارهاي رونق فضاي كسب و كار ومعرفي كسب و كار هاي خوش آتيه

-شهروند سالم شهر سبز