اخبار

اتاق فکر 301

دستور جلسه اتاق فکر 301

- تاریخ جلسه چهارشنبه 22 اسفند ماه ساعت 3 الی 5

معرفی تیم تحقیق

معرفی آکادمی ویستو

معرفی راهکارهای جدید اتاق در سال آتی

 

مکان: خیابان میرزای شیرازی

کوچه میرزا حسنی پلاک 18 

ساختمان شماره 3 اتاق تهران

سالن امین الضرب