اخبار

همایش اقتصادی بانوان بازرگان ایران و اسلوونی

 

 

 

 

6

 

 

 

همایش اقتصادی بانوان بازرگان ایران و اسلوونی

همایش توسعه همکاری های تجاری بازرگانی ایران و اسلوونی روز نوزدهم فروردین سال 1398

با حضور آلنکا سوهادینک، مدیر کل اقتصادی و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه اسلوونی

کرستینا رادی، سفیر اسلوونی در تهران

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و زئیس کانون بانوان بازرگان ایران،

فریال مستوفی، رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران،

سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی

فرشته دست پاک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس مرکز ملی فرش ایران

برگزار شد.