اخبار

اتاق فکز 302

دستور جلسه اتاق فکر 302


-ایران روی خط تاریخ

-یک محصول یک روستا

گزارشی از اتاق گرجستان

- قوی سیاه

تاریخ : دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ساعت 3 الی 5

مکان: خیابان میرزای شیرازی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18، ساختمان شماره 3 اتاق تهران، سالن امین الضرب