اخبار کانون

نمایش # 
عنوان تاریخ انتشار تعداد بازدید
همایش بازار بزرگ شرق آفریقا 30 تیر 1398 1
دستور جلسه 304 اتاق فکر 18 تیر 1398 28
مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت 17 تیر 1398 27
نمایشگاه بین المللی داکار FIDAK 17 تیر 1398 30
همایش معرفی شاخص های نوین صارات کالا به اروپا بر اساس پیامدهای زیست محیطی 17 تیر 1398 24
نمایشگاه فناوری های نوین خزر 17 تیر 1398 20
گزارش عملکرد کمیسیون فرهنگی و کارافرینی کانون تهران 17 تیر 1398 26
گزارش عملکرد کمیسیون بازرگانی و صنعت و حقوقی 17 تیر 1398 26
جلسه بررسی عملکرد کمیسیونهای کانون تهران 17 تیر 1398 30
برگزاری جلسه ششم کمیسیون صنعت و بازرگانی 28 خرداد 1398 40
کتابچه عملکرد کانون ملی زنان بازرگان 28 خرداد 1398 41
نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان 26 خرداد 1398 35
جلسه ششم کمیسیون صنعت و بازرگانی 24 خرداد 1398 43
برگزاری مجمع سالیانه کانون ملی زنان بازرگان ایران 24 خرداد 1398 61
مجمع سالیانه کانون زنان بازرگان تهران 10 خرداد 1398 73
مجمع سالیانه کانون زنان بازرگان ایران 27 ارديبهشت 1398 111
دفتر جدید کانون 27 ارديبهشت 1398 77
اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران 25 ارديبهشت 1398 104
اساسنامه کانون زنان بازرگان تهران 25 ارديبهشت 1398 87
مجمع عمومی سالیانه کانون زنان بازرگان تهران 18 ارديبهشت 1398 48