مقالات

مقاله سرکار خانم مبین با موضوع E-Commerce

E-Commerce تعریف تجارت الکترونیکی در یک تعریف ساده، تجارت الکترونیکی را می توان

انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت انلاین و از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد.

هدف از به کارگیری تجارت الکترونیکی ارائه روش جدید در انجام امور بازرگانی است.

 

در ادامه مقاله سرکار خانم مرجان مبین با موضوع E-Commerce  به صورت لینک فایل PDF و 

اسکن فایل خدمت اعضای محترم ارائه می گردد:

لینک فایل جهت دانلود:

s2.picofile.com/d/8370168076/31cfcc48-d54b-4269-a2ff-0ea760c7cdb8/mobin.pdf