اطلاعیه ها

برگزاری اتاق فکر 17 مرداد ماه

برگزاری اتاق فکر 17 مرداد 1396

تاریخ و ساعت جلسه : 17 مرداد ماه ساعت 2 الی 5

سخنرانی آقای دکتر ولیخانی : کارآفرینی در هزاره سوم

خانم محمدی: رفتارهایی که باعث پیشرفت در جامعه می شوند

خانم پتگر: چگونه خلاق باشیم و خلاقیتمان را پرورش دهیم

معرفی اعضاء و شرح کارهای انجام شده توسط کار گروه ها

محل برگزاری جلسه : خ خالد اسلامبولی-کوچه 21- پ 10 - ط 6