اخبار کانون

برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون زنان بازرگان تهران مورخ 1400/05/04

 

مجمع فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون زنان بازرگان تهران، با حضور اکثریت حائز شرایط مجمع کانون مورخ 4 مرداد 1400 به صورت مجازی و حضوری برگزار شد. از بین کاندیداهای هیات مدیره، خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی با 33 رای، خانم دکتر ساقی باقری نیا با 21 رای، خانم فریده فیروزفر با 21 رای، خانم طاهره توکل نیا با 20 رای و خانم فاطمه خسروی لرگانی با 18 رای منتخب هیات مدیره شدند. از بین کاندیداهای بازرس، خانم دکتر موسوی با 20 رای برای یک سال به سمت بازرس انتخاب شدند.

اولین جلسه هیات مدیره کانون با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد و خانم دکتر مقیمی به عنوان رئیس هیات مدیره، خانم ساقی باقری نیا به سمت نائب رئیس اول و خانم فیرورفر به سمت نائب رئیس دوم، خانم توکل نیا و خسروی نیز به سمت عضو هیات مدیره تعیین سمت شدند.

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی