اخبار کانون

نتیجه انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و گرجستان

انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و گرجستان در روز چهارشنبه مورخ 5 بهمن 1401 برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل می باشد :

خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی با صد در صد آرا به سمت رئیس هیات مدیره

جناب آقای رضا گیلک به سمت نائب رئیس اول

جناب آقای مهندس مهدی بستانچی به سمت نائب رئیس دوم

جناب آقای رضا موسوی مطلق به عنوان عضو هیات مدیره

جناب آقای محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره

سرکار خانم مینا ملک عراقی به سمت بازرس اتاق مشترک ایران و گرجستان منصوب گشتند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی