اخبار کانون

همايش اقتصادي تجار و بازرگانان ايران و گرجستان

مراسم افتتاحيه همايش اقتصادي تجار و بازرگانان ايراني و گرجي در محل هتل بيلتمور

اين جلسه با سخنراني  وزير اقتصاد گرجستان جناب آقاي جرجي گاخاريا  و وزيز تعاون و رفاه

جمهوري اسلامي ايران جناب دكتر ربيعي و خانم نينوچيكواني رييس اتاق گرجستان و خانم دكتر

سيده فاطمه مقيمي رييس اتاق ايران و گرجستان آغاز شد.

كه با استقبال بي نظير از تجار دو كشور مهمان و ميزبان صورت پذيرفت.

سپس جلسات B2B آغاز كه منجر به توافقات اوليه  تجاري گرديد.

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (گرجستان1.jpg)گرجستان1.jpg58 Kb
دانلود این فایل (گرجستان2.jpg)گرجستان2.jpg120 Kb
دانلود این فایل (گرجستان3.jpg)گرجستان3.jpg51 Kb
دانلود این فایل (گرجستان4.jpg)گرجستان4.jpg142 Kb

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی