اخبار کانون

هیأت مدیره انجمن کانون زنان استان گلستان مشخص شد

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان جلسه هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کانون زنان استان گلستان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی گرگان تشکیل شد.
 
طی این جلسه خانم حکیمه فوجردی به سمت رئیس هیأت مدیره ،خانم سحر هوشمند  به سمت نایب رئیس اول، خانم عاطفه سادات بنی کمالی به سمت نایب رئیس دوم، خانم مریم احمدی به سمت دبیر و خانم ام البنین مهاجر لیوانی خزانه دار هیأت مدیره انتخاب شدند.
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی