اخبار کانون

سومين همايش بانوان بازرگان و كارآفرين با حمايت از زوجهاي جوان

سومين همايش بانوان بازرگان و كارآفرين با حمايت از زوجهاي جوان امروز در سالن همايش كتابخانه ملي برگزار شد.
 
 
سخرانان اين همايش :
خانم دكتر مقيمي رئيس هيئت مديره كانون ملي زنان بازرگان ايران
خانم جلودارزاده نماينده محترم مجلس
خانم فريال مستوفي عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
خانم دكتر فرهمند مشاور وزير محترم كشور
خانم گليج دبير كانون ملي زنان بازرگان ايران
نمايشگاهي در جنب اين همايش برگزار شد كه در پايان مراسم از تني چند از بانوان كارآفرين تقدير بعمل آمد و تنديس نيز به آنان اهداء
گرديد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی