اخبار کانون

جلسه همفكري و بازديد أعضاء اتاق فكر

مركز كار آفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه فني حرفه اي شما  را در روز يكشنبه ٢٦ آذر

ماه ساعت ٢الي ٤ در هم انديشي و گردهمايي أعضاء اتااق فكر و مركز كار آفريني دانشگاه

فني حرفه اي در نمايشگاه بين المللي سالن ٢٧ دانشگاه فني حرفه اي دعوت ميكند .

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی