اخبار کانون

برگزاري مجمع موسسين كانون زنان بازرگان زنجان

مجمع موسسين كانون زنان بازرگان زنجان در 96/10/23  با حضور اعضاء و خانم دكتر سيده فاطمه مقيمي برگزار شد.

تصاوير به پيوست ارائه شده است.

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی