اخبار کانون

صورتجلسه ٢٨٤ اتاق فكر

صورتجلسه ٢٨٤
ارائه آقاي دراجي در مورد مذاكره وقرادادها و سپس خانم نادري در مورد دستاورد سفر مالزي و رويدادهاي اقتصاًدي ،
معرفي محصول آقاي حسنوند عسل لرستان .
معرفي اينترنت أشيا و توسعه آن تا سال ٢٠١٤ در كشىورمانًو
در آخر ارائه موسسه اواي سبز و روش هاي نوين براي پيوستن به جوامع سبز گزارش مبسوطي ارايه داد.
 
 
پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (f1.jpg)f1.jpg56 Kb
دانلود این فایل (f2.jpg)f2.jpg56 Kb

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی