اخبار کانون

اتاق فكر شماره 287

دستور جلسه ٢٦ فروردين 
شماره جلسه: ٢٨٧
-زمان : ساعت ٣الي٥
 
-مكان: اتاق بازرگاني تهران خيابان وزرا طبقه اول 
 
-ديدار نوروزي در  اتاق تهران 
 
-شهروند سالم شهر سبز
 
-روش هاي كاربردي برأي ارتقاء عملكرد مغز
 
-بررسي موضوعات مرتبط با آلودگي نوري،صوتي و هوا

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی