اخبار کانون

ثبت نام کاندیداهاي هفتمین جایزه جوان کارآفرین آسیا- اقیانوسیه - اتاق ایران

این جایزه یکی از پروژه هاي گروه جوانان کارآفرین کنفدراسـیون اتاقهاي بازرگانی وصـنعت آسیا و اقیانوسیه است. این رویداد با هدف شـناسایی جوانان کارآفرین ممتاز منطقه آسـیا و اقیانوسـیه که نه تنها در کسب و کارشان موفق بوده اند بلکه مسئولیت هاي اجتماعی سازمانشان را نیز ایفاء نموده اند، برنامه ریزي و اجرا می شود.

کلیه علاقمندان می توانند از طریق مطالعه آیین نامه پیوست، ازشرایط احرازصلاحیت براي جایزه مذکور اطلاع حاصل نموده و درصورت تمایـل فرم ثبت نـام و مـدارك پشتیبان را به زبان انگلیسـی تکمیل و نهایتًا تا روزچهارشـنبه مورخ 5 اردیبهشت 1397 از طریق شماره فکس88825111 یا آدرس ایمیل ir.iccima@rasekhchi.s به معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال نمایند.

 
پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (7thYoung+Entrepreneur+Award-General2[1].pdf)7thYoung+Entrepreneur+Award-General2[1].pdf266 Kb

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی