اخبار کانون

نشست و هم انديشي اعضاي هيات رئيسه كانون زنان بازرگان با سركارخانم دكتر ابتكار و جناب آقاي دكترنهاونديان

جلسه هم انديشي با دفتر امور زنان رياست جمهوري سركارخانم دكترابتكار و معاونت محترم  امور اقتصادي نهاد رياست جمهوري جناب آقاي دكترنهاونديان با اعضاي هيات رئيسه كانون زنان بازرگان در خصوص حضور زنان در اقتصاد و توانمند سازي زنان در تفاهمات فيمابين.
در نشست معاون امور اقتصادي نهاد رياست جمهوري با اعضا هيات ريسه كانون زنان بازرگان ،مسائل زنان فعال اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت
نشست مذكور كه با حضور معاونت محترم امور زنان و خانواده رياست جمهوري صورت پذيرفت اعضا هيات رييسه مسائل زنان فعال اقتصادي از جمله موانع قانوني، فرهنگي و اجتماعي مطرح گرديد در اين نشست به مسائل زنان در اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش پرداخته شد و همچنين در خصوص موانع تامين مالي زنان كارآفرين و حضور در بازارهاي بين المللي پرداخته شد
در اين جلسه دكتر نهاونديان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين جلسه به مسائل جاري كشور در حوزه اقتصاد پرداخته و تاكيد كردند كه كانون زنان بازرگان ميبايست نسبت به مسائل اقتصادي روز حساسيت بيشتري داشته و در تبيين مباني اقتصادي در شرايط پس از برجام نقش فعال و موثري ايفا نمايد
در جلسه مذكور مقرر گرديد:
نشست بررسي چالش هاي فضاي كسب و كار پس از برجام با حضور زنان فعال اقتصادي برگزار گردد.
همچنين كانون زنان بازرگان طرح كارشناسي راه اندازي صندوق ضمانت سرمايه گذاري زنان را تهيه و به معاونت محترم اقتصادي ارائه نمايد
همچنين در كارگروههاي تخصصي 
از وجود نمايندگان معرفي شده از طرف كانون ملي زنان كارآفرين استفاده گردد.
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی