اخبار کانون

سومین جلسه کمیسیون فرهنگی کارآفرینی

سومین جلسه کمیسیون فرهنگی کارآفرینی کانون ملی زنان بازرگان

در تاریخ 13 اسفند 1397 در محل کانون ملی زنان تشکیل گردید.

در این جلسه پروژه های پیشنهادی اعضا برای چهار ماهه اول سال 98 بررسی و در نهایت 

پروژه ای با زیر ساخت فرهنگی و مدل بیزنس پلن کارآفرینی به نام خانه کسب و کار و به پیشنهاد خانم مهدوی 

نائب رئیس به تصویب کلیه حاضرین رسید و مقرر گردید ایشان برنامه عملیاتی پروژه را مشخص کرده و چون پروژه فرهنگی ، کارآفرینی است،

هر دو کارگروه کمیسیون روی آن همکاری نمایند.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی