اخبار کانون

جلسه پنجم کمیسیون بازرگانی و صنعت

جلسه پنجم کمیسیون بازرگانی و صنعت کانون زنان برگزار می شود.

تاریخ : دوشنبه 26 فروردین

ساعت 14 - 16

موضوع جلسه:

1- معرفی اتاق ایران-سوئیس و روابط تجاری ایران و سوئیس (خانم میر)

2- گزارش نمایشگاه گلفود دبی ( افسانه احمدی)

3- ارائه برنامه های سال 98 کمیسیون بازرگانی و صنعت

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی