اخبار کانون

ترکیب جدید هیات رئیسه اتاق تهران

با برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دور نهم و برگزاری انتخابات هیات رئیسه،

مسعود خوانساری به عنوان رئیس، علا میر محمد صادقی نایب رئیس اول و محمد اتابک نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

ناصر ریاحی و سیده فاطمه مقیمی نیز به عنوان خزانه دار و منشی نیز به این ترکیب اضافه شدند

 

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی