اخبار کانون

مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت

معاونت محترم بین الملل اتاق ایران طی اطلاعیه ذیل، برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق 

مشترک ایران و کویت با دستور کار انتخابات هیئت مدیره در محل اتاق ایران را اعلام نموده

است.

شایان ذکر است علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732388 تماس حاصل

نمایند.

 

"به استحضار می رساند مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت با دستور 

کار انتخابات هیئت مدیره به زودی در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. لذا از کلیه 

اعضاء واجد شرایط اتاق ایران دعوت می شود تا درخواست عضویت و مدارک مورد 

نیاز به شرح ذیل را به معاونت بین الملل اتاق ایران به شماره نمابر 88825111

ارسال فرمایند.

مدارک مورد نیاز:

1. کارت بازرگانی یا عضویت معتبر

2. ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور کویت (شامل اظهارنامه 

گمرکی دال بر سابقه تجارت با کشور کویت، مستندات ثبت شرکت در کشور 

کویت و یا سوابق مشارکت در مناقصه ها در کشور کویت)

3. فیش واریزی به شماره حساب 1515115115 با شناسه واریز 

990008024173 جام بانک ملت به نام اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی

ایران

مبلغ فیش واریزی: در مورد اعضاء جدید: 800،000 تومان بابت ورودیه و عضویت

سالانه، در مورد اعضاء موسس 300،000 تومان بابت تمدید عضویت"

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی