اخبار کانون

شرایط لازم برای شرکت در مجمع کانون ملی زنان بازرگان ایران

شرایط و مدارک لازم برای شرکت در مجمع کانون ملی زنان بازرگان ایران به شرح زیر است:

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی