اخبار کانون

برنامه های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال 98

تصویر طرح مقدماتی، با عنوان " سیاستها و برنامه های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی

در سال 98 " در راستای اجرای بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 98 کل کشور که 

توسط معاونت توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه به

شورای عالی اشتغال تهیه شده است،در فایل زیر تقدیم می گردد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه کانون ملی به شماره تماس 88451059

اعلام فرمائید.

لینک فایل جهت دانلود:

uupload.ir/filelink/6S1Rw4PAVKIG/tai0_barname-eshteghalzaei.pdf

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی