اخبار کانون

طرح و پیگیری دغدغه های فعالان اقتصادی در ستاد تحریم ریاست جمهوری

ستاد تحریم ریاست جمهوری با هدف بررسی مباحث مطروحه حول محور تحریم ها تشکیل 

و اتاق ایران به عنوان یکی از اعضاء، در کنار دیگر نمایندگان دستگاه های ذیربط، مسئولیت

انعکاس و انتقال نقطه نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی به این ستاد را بر عهده دارد.

با عنایت به اهمیت موضوع و به منظور امکان طرح و پیگیری دغدغه های فعالان اقتصادی

در ستاد، خواهشمند است آخرین وضعیت و مشکلات و موانع متاثر از تحریم های مرتبط

با فعالیت شما اعضای محترم به طور مستمر و در صورت امکان فواصل زمانی معین (یکماهه)

را به دفتر کانون اعلام فرمائید.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی