اخبار کانون

فهرست پیشنهادی اقلام صادراتی جهت درج در توافق تجارت ترجیحی با کشور ترکیه

با عنایت به لزوم پیگیری اتاق ایران در خصوص اصلاح توافقات تعرفه ای و تجارت ترجیحی

با کشور ترکیه و برگزاری جلسات کارشناسی مربوط به کمیسیون مشترک همکاری های

اقتصادی دو کشور در آینده نزدیک با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، نظر به اهمیت 

موضوع، خواهشمند است ضمن انجام بررسی های لازم، نسبت به اعلام نظرات درباره

فهرست پیشنهادی اقلام صادراتی دارای اولویت جهت درج در توافق تجارت ترجیحی با 

کشور ترکیه را، بر اساس جدول ذیل به معاونت محترم بین الملل اتاق ایران و ارسال یک

نسخه از آن به معاونت تشکل های اتاق ایران، اقدام لازم و عاجل مبذول فرمائید.

عنوان کالای صادراتی دارای اولویت کد تعرفه میزان تعرفه تجاری توضیحات
       

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی