اخبار کانون

نشست تجاری هیات تجاری بانوان ارمنی- روسی و اعضای کانونهای استانی

نشست تجاری هیات تجاری بانوان ارمنی- روسی و اعضای کانون های استانی توسط کانون زنان بازرگان ایران و تهران با استقبال و پویایی پرشوری در تاریخ 6 آذر ماه 1398 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور خانم دکتر سیده فاطمه مقیمی (رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان ایران و تهران)، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایروان، رئیس اتاق ایران و ارمنستان و معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید که رضایت و شادمانی هیات مذکور را در پی داشت.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی