اخبار کانون

سمینار آموزشی "اصول، قواعد و فنون مذاکره و رایزنی"

در راستای برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی تشکل های اقتصادی توسط این معاونت، به استحضار می رساند، سمینار آموزشی "اصول، قواعد و فنون مذاکره و رایزنی" در روزهای چهارشنبه و دوشنبه، 23 و 28 بهمن ماه 1398 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح ذیل برگزار می گردد:

عنوان دوره نام استاد تاریخ و روز برگزاری ساعت برگزاری

محل برگزاری

(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

اصول، قواعد و فنون مذاکره و رایزنی آقای وحید خدری کیا چهارشنبه 1398/11/23 14 الی 17 طبقه ششم
اصول، قواعد و فنون مذاکره و رایزنی آقای وحید خدری کیا دوشنبه 1398/11/28 14 الی 17 ساختمان شمالی

لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/20 اسامی خود را برای حضور در سمینار مزبور به دبیرخانه کانون زنان بازرگان به شماره تماس 88451059 و 88430155 اعلام فرمائید.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی