اخبار کانون

گفت و گوی ماهنامه اقتصاد و اندیشه با خانم دکتر مقیمی

  • پرینت

گفت و گوی ماهنامه اقتصاد و اندیشه با خانم دکتر مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران:

" ورود به دنیای اقتصاد و دور شدن از مصرف گرایی"