اخبار کانون

ظرفیت های بازرگانی، صنعتی ، معدنی و کشاورزی روسیه در سال 2019

گزارش ظرفیت های بازرگانی، صنعتی ، معدنی و کشاورزی روسیه در سال 2019 ، واصله از وزارت امور خارجه کشورمان جهت بهره برداری ایفاد می گردد.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی