اخبار کانون

کاهش تصدی گری و تفویض آن به بخش خصوصی واقعی

همانگونه که مستحضرید دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در جهت اجرای قانون برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی، اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، سیاست کاهش تصدی گری و تفویض آن به بخش خصوصی واقعی را دنبال می کند. اتاق ایران به عنوان بازوی مشورتی قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری، ظرفیت عظیمی را برای کمک به دولت در راستای رسیدن به اهداف سیاست موصوف داراست. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است تصدی های دولت در حوزه کاری مرتبط (نظیر صدور مجوزها، نظارت بر عملکرد و تنظیم مقررات اختصاصی و ...) احصا و تا تاریخ 99/4/10 به دبیرخانه کانون با شماره تماس و فکس 88451059 و 88430155 اعلام نمائید.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی